Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Zárubová-Pfeffermannová, Noemi, 1950-

Vazby: Zárubová, Noemi, 1950-
Vazby: Pfeffermannová, Noemi, 1950-

Citace: Zárubová-Pfeffermannová, Noemi: Gesta a mimika: učební texty pro studenty nonverbálního a komediálního divadla. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta, katedra nonverbálního a komediálního divadla, 2008
Citace: Zárubová, Noemi: Máme doma kotě. 1. vyd. Praha: Albatros, 1988
Citace: www(Časopis Vesmír), cit. 14. 6. 2019
Citace: www(HAMU), cit. 14. 6. 2019
Narozena v roce 1950. Prof., Mgr., pedagožka, zaměřuje se na psychologii gestiky a mimiky, jevištní řeč, arteterapii. Publikace v oboru. Též autorka knih pro děti.